ไขความลับและเทคนิคนึ่งถั่วเขียวซีก ถั่วซีก ถั่วทอง ให้หอม นุ่ม ไม่เหม็นเขียว, วิธีการทำเต้าส่วน

ถั่วเขียวซีก หรือถั่วทอง Mung bean, Green bean ได้จากเมล็ดถั่วเขียวกระเทาะเปลือก ลักษณะสีเหลืองครึ่งซีก สามารถนำไปทำขนมได้หลากหลายอย่าง เช่น เต้าส่วน ลูกชุบ ขนมเทียน ขนมเปี๊ยะ ถั่วกวน เป็นต้น

วีดีโอนี้สาธิตการล้าง การนึ่ง รวมทั้งเทคนิคการนึ่ง วิธีการทำขนมเต้าส่วน การทำน้ำกะทิราดหน้าเต้าส่วน


https://www.facebook.com/fonyhappy
http://fony.igetweb.com