กลัว !! ทำไงดี ? @AweNing✪PayAll-D2P✪

ความกลัว

ถ้าจะมองเป็น สิ่งดี มันก็ดี เช่น
ถ้าเพื่อน ๆ กลัวว่าจะล้มเหลว เพื่อน ๆ ก็จะ ไม่ประมาท
เพื่อน ๆ ก็จะเร่งทำอย่างไม่รีรอ เพราะ ไม่ต้องการล้มเหลว

กลัวว่าจะจน เพื่อน ๆ ก็จะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง
มองหาช่องทางการทำรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น

อย่าให้ #ความกลัว มาเป็นเหตุให้เรา #ไม่ลงมือทำ
จงเปลี่ยน ความกลัว ให้เป็น #แรงผลักดัน ให้เราเร่งก้าวต่อไป
เพื่อข้ามผ่าน ความกลัวนั้น และนั่นคือ #ความภาคภูมิใจ

”อย่าหยุด !! จนกว่าคุณจะ ภาคภูมิใจ”
------------------------------------------------
#D2P : https://goo.gl/CaSwbJ
@AweNing✪PayAll-D2P✪