บรรยากาศงานแห่กฐิน วัดบ่อวิน ศรีราชา Mr. Thap

บรรยากาศสนุกสนาน นานๆมีนึงปีครั้ง ก็ต้องสนุกให้เต็มที่กันหน่อยกับคลิป Mr. Thap