ลุงนิรนามเล่าเรื่อง เดรัชฉานวิชา

เรื่องเล่าตำนานและความรู้ต่างทางศาสนาพุทธ กฎแห่งกรรม เรื่องลี้ลับพิศวงในประเทศไทย อย่าลืมกดติดตามไว้ตามอัทธยาศัย ลุงนิรนามมีเรื่องใหม่เล่าให้ฟังทุกวันครับ และหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังจะชอบ เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม ลุงนิรนามเล่าเรื่อง เดรัชฉานวิชา