Facebook Live เรื่องแคลเซียม ขาดตอนไหน เลือกทานอย่างไรดี | นพ.ตนุพล วิรุฬการุญ

: Expert’s Live แคลเซียม ขาดตอนไหน เลือกทานอย่างไรดี? ::

พูดคุยและตอบคำถามกันสดๆ กับ นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ หรือหมอแอมป์ เกี่ยวกับเรื่องของแคลเซียม จะรู้ได้อย่างไรหากร่างกายเริ่มขาดแคลเซียม และควรเลือกทานอย่างไรดี มาฟังคำตอบไปพร้อมกันครับ

#แคลเซียม #หมอแอมป์ #BangkokHospital