กลองยาวคณะ จอกขวางคำ ในงานออนซอนกลองยาว อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาร ( นักดนตรี บ้าบ้าน)

ฝากติดตามทีมงาน จอกขวางคำด้วยนะครับ