ชิมปิ้งไข่ปลาสลิด ที่ตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ

วันที่28ธันวาคม2561 ระหว่างเดินทางกลับโคราช ก่อนเข้าหนองบัวลำภู ได้แวะซื้ออาหารวัตถุดิบที่ตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ มีวัตถุดิบที่หาได้จากป่าหลากหลายชนิดนำมาขาย และของกินเล่นอื่นๆอีกมากมาย