201802ั20 Emotion root ขุดรากถอนโคนอารมณ์

#Emotion root ขุดรากถอนโดนอารมณ์ โดย อ.ดร.ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพันธ์ จากคอร์สขุดรากถอนโคนอารมณ์

สรุปหัวข้อ
- วิธีการแก้การเป็นคนคิดลบ

1. สร้างนิสัยแง่บวก
• ตัดสิ่งเร้า , แปะโน้ต , พูดกับตัวเองดี ๆ
• ขอบคุณ , ชื่นชม , มีความหวัง , รัก
• แผ่เมตตา , ปฏิบัติสมาธิ , ช่วยเหลือผู้อื่น
2. แก้ความคิดไม่ได้ กลับไปอยู่กับ ความรู้สึกบวก จงแก้ความคิดลบด้วยการควบคุมความรู้สึกให้เป็นบวก

_ วิธีแก้ความกังวล กลัว

1. ดีที่สุด ทำความรู้ให้ปรากฏขึ้น / หาข้อมูล / ศึกษา / ถาม / เผชิญหน้าความจริง
2. เตรียมตัวในเรื่องนั้น ๆ ให้ดี กังวลจะลดลง
3. เขียนความกังวลลงกระดาษให้หมด
4. เขียนทางออกจากความกังวลทางแก้ลงในกระดาษ เอา 5 เรื่องที่แก้ได้ทันที
5. ถามตัวเองว่ากี่ครั้งแล้วที่เราคิดแย่ ๆ แล้วมันไม่เคยเกิด
6. ระบายบ้าง
7. ฝึกสมาธิ สติบ่อย ๆ ในความว่างไร้กังวล
8. ถ้ากังวลเรื่องคนอื่น ให้ดึงกลับมาที่ตัวของคุณเท่านั้น
9. คิดถึงสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้น และยอมรับมันไว้ก่อน
10. ไม่มีสิ่งควรความเครียด และความกังวลจริง ๆ ในโลกนี้


- วิธีจัดการความเครียด


- การวางใจให้อยู่กับ 5 อารมณ์บวก คือ ร่าเริง เบิกบาน , อิ่มใจ , สุขใจ,ผ่อนคลาย สบายกายใจ , ใจตั้งมั่นสมาธิ

- ทำอย่างไรที่จะเห็นฟัง แต่ไม่คิด ปรุงแต่ง เก็บในความทรงจำ

1. จงรักษาศีล 5 ให้มั่นคง ศีลจะรักษาพฤติกรรมเบื้องต้น
2. ศีลมั่นคงแล้ว จงกินน้อย นอนน้อยลง (ประมาณการบริโภค) ใช้ชีวตแบบพอเพียงสักพัก
3. จงสำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (ลดการเสพสื่อ social ลง)
4. จงอยู่กับธรรมชาติบ่อย ๆ อยู่อย่างสันโดษสักพักใหญ่
5. ลดการคลุกคลีผู้คนหมู่คณะลงสักพัก
6. ชีวิตจะสงบนิ่ง ใจจะนิ่ง ให้เริ่มฝึกสติรู้ กายรู้ความรู้สึก รู้การปรุงแต่งความคิด และรู้ความไม่เที่ยงของชีวิต
7. จิตจะเป็นสมาธิมากขึ้น
8. สมาธิง่าย ๆ มักจะนำพาซึ่งปัญญา
9. ปัญญาจะชำระความทรงจำ ชำระตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ชำระการปรุงแต่ง
10. ปัญญาจะค่อย ๆ สลายของสกปรกในจิตใต้สำนึก และในสมอง
11. เราจะไม่โง่ ในการเก็บสิ่งร้าย ๆ หรือหากเก็บไว้ ปัญญา จะทำให้เราไม่โง่ไม่คิดในทางร้าย
12. ปัญญา จะทำให้เรารู้วิธีการจัดการ เสลดในคอ ว่าเราจะเอาออกมายังไง ถ้ายังไม่สามารถเอาออกมาได้ ปัญญาจะลดการละคายเคืองจากเสลดในลำคอ ให้เราไม่ละคายคอ และป้องกันไม่ให้เราถ่มเสลดจากคอออกมาเปื้อนคนอื่น ๆ


#Emotion root #เมตตาทีม #บุญบำบัด

Line Official บุญบำบัด: @yao1622l
Fanpage เมตตาทีม https://goo.gl/pSN7Ak
Fanpage : พลังจิตวิญญาณกุญแจสู่ทางออก https://goo.gl/73RkwJ
Fanpage: บุญบำบัด: นักสร้างแรงบันดาลบุญ http://goo.gl/nq1Aw8
Facebook: อ.ดร.ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ http://goo.gl/cn0iYf
Facebook Group: กลุ่มบุญบำบัด นักสร้างแรงบันดาลบุญ http://goo.gl/4ku2h9