លោក គឹម ជុងអ៊ុន មេដឹកនាំប្រទេសខាងជើងត្រូវបានគេសង្ស័យថា កំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងបន្ទប់ក្រោមដី

សូមចូលទស្សនា និងចុច sabcriber YouTube និងរូបកណ្តឹង ព្រមជាមួយពាក្យថា all ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍ ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ប្រតិការជាតិ និងអន្តរជាតិថ្មីៗ ព្រមទាំងជាការលើកទឹកចិត្តដល់សហការី អង្គភាពបណ្តាញព័ត៌មាន ដើម្បីការចុះយកព័ត៌មាន រាយការណ៍ជូនជនរួមជាតិទស្សនានិងសណ្តាប់ អង្គភាពយើងនិងព្យាយាមយកព័ត៌មានផ្សាយបំរើជនរួមជាតិបន្តទៀត សូមមេត្តាចូលរួមមតិពីបងប្អូនប្រិយ៍មិត្តដើម្បីផ្តល់យោបល់អោយយើងបានកែលម្អបន្ថែមទៀត ។ សូមអរគុណ!