យ៉ង សាំងកុមារ ធ្វើឲ្យ ហ៊ុន សែន ស្ទើរក្អូតឈាម សូមស្ដាប់ ផ្អើលភ្នំពេញ,Khmer Hot News

Welcome to Post News Channel
======================================================
ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ ខ្មែរជួយខ្មែរសូមអរគុណសម្រាម់ការគំាទ្រនៅ ឆានែលយើងខ្ញុំ សូមបងប្អូនជួយ SUBSC RIBE ឆានែលយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានអត្ថបទពត៍មានជាតិថ្មីៗពី Post News យើងខ្ញុំសូមគោរពបងៗប្អូនៗដែលនិយមរកលុយតាម ONLINE ដូចគ្នា សូមមេត្តាកុំព្យាយាមធើ្វបាបអ្នករកលុយតាម អនឡាញ ដូចគ្នាអី ព្រោះយើងពូជខ្មែរអង្គរដូចគ្នាទេ ខ្ញុំស្រលាញ់ខ្មែរ ខ្ញុំគោរពខ្មែរ ព្រោះពួកយើងជាកូនខ្មែរ
Post News-សូមអរគុណ!!!