สอนว่ายน้ำง่ายๆ ภายใน 4 ขั้นตอน

ในคลิปนี้้ จะมาอธิบายการฝึกว่ายน้ำ

ภายใน 4 ขั้นตอน ในท่า ฟรีสไตล์

ซึ่งเป็นท่าพื้นฐาน ที่นิยมใช้กัน

ในการเทสร่างกาย

สอบเข้าโรงเรียนทหาร ตำรวจ

https://www.facebook.com/LRRPFit/