Last Love _ຮັກສຸດທ້າຍ_huk sout tiay_March_Mina

ເພັງ : ຮັກສຸດທ້າຍ_Huk Sout thaiy
ສິນລະປິນ : ມັດຊ໌ມີນາ_March_Mina
ຄຳຮ້ອງ/ທຳນອງ : ປຸກກີ້ ເງິນລ້ານ_Poukky Ngernlarn
ຮຽບຮຽງດົນຕຣີ : ອ ຈ ລາຊາ ສະຕູດີໂອ_RasaStudio

ເພັງ : ຮັກສຸດທ້າຍ ມີເນື້ອຫາ ແລະ ຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມຮັກຂອງຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ເຄີຍຜິດຫວັງຈາກຄວາມຮັກຄັ້ງກ່ອນ ແລະຄວາມຮັກຄັ້ງກ່ອນໄດ້ສອນໃຫ້ຮູ້ຫຼາຍໆສິ່ງຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ກ່ຽວກັບຊີວິດຄູ່:
ເຊິ່ງມັນເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ສາມາດຈະລືມກັນໄດ້ງ່າຍໆເລີຍ
ແລະຄິດວ່າຈະບໍຄິດມີຄວາມຮັກອີກ.
ແຕ່ເມື່ອໄດ້ມາພົບກັບຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ຄົນທີ່ພ້ອມຈະປ່ຽນແປງຄວາມຄິດແລະຊີວິດຂອງຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ.
ກໍ່ເລີຍເລືອກວ່າຄົງເປັນ.​..❤️...ແລະເປັນ(ຮັກສຸດທ້າຍ).

✅ຕິດຕໍ່ການສະແດງ:
☎Tel 02023635191