ຍ່າງໄດ້ກໍ່ເກືອບຕາຍ||ย่างได้ก็เกือบตาย-ມິ່ງແຄນ ຟໍຢູ【OFFICIAL MV】

ເພງ ຍ່າງໄດ້ກໍ່ເກືອບຕາຍ
ຮ້ອງ: ມິ່ງແຄນ ຟໍຢູ
ແຕ່ງ: ກາຫຼົງ ຟໍຢູ
ກວດແກ້: ຄູເອ ຟໍຢູ
ດົນຕີ: ໂອ-ແຫຼ້
ຫ້ອງອັດ: ສຽງສະຫວັນ Studio2
ຖ່າຍທຳຕັດຕໍ່: ບຸນຊູ ເພັດໂນນໄຊ
ແລະ ຂໍຂອບໃຈຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັກ ຮ້ານ ຊີ້ນດາດ-ຊີ້ນຈຸ່ມ ນົກແກ້ວ, ຕະຫຼາດໂລຕັດ-ຕະຫຼາດວາດສະໜາ