คำยินดี - Klear CMUMF5 ”มันส์ เก้ว มาก” (โทรหาแฟนเก่า)

#คำยินดี วง Klear
งาน CMUMF5
....”มันส์ เก้ว มาก”
@อ่างแก้ว มหาลัยเชียงใหม่