ទឹកភ្នែកព្រាននារី - ដួង វីរៈសិទ្ធ [OFFICIAL MV]

បទ៖ ទឹកភ្នែកព្រាននារី
ច្រៀងដោយ៖ ដួង វីរៈសិទ្ធ
និពន្ធទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេង៖ ដួង វីរៈសិទ្ធ
សម្រួលតន្ត្រី៖ ចក់
ដឹកនាំសម្ដែង៖ ខេមរៈ ដារ៉ា
ថតដោយ៖ ឃុន រស្មី - សុខ សុភាព
រៀបចំការផលិត៖ ឡុង សីណា
កាត់ត៖ ភឿន លីផេង
Like us now: facebook.com/PhlengRecords
Please subscribe: youtube.com/PhlengRecords