ใบหนาด : ดูดวง2561 คนปีเถาะ การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก

ลักษณะเฉพาะของคนเกิดปีเถาะ
คนเกิดปีเถาะ มีความนุ่มนวล ชอบสังคม มักมีโชคด้านการเงิน
จุดเด่นของคนเกิดปีเถาะ
มารยาทงดงาม รสนิยมดี สู้ไม่ถอยหากต้องปกป้องครอบครัวและบ้านเรือน
จุดอ่อนของคนเกิดปีเถาะ
เจรจาเหลาะแหละ ชอบพูดเล่น ไม่ชอบการเผชิญหน้า บางครั้งกลายเป็นการหนีปัญหา
คู่รักที่เหมาะสมของคนเกิดปีเถาะ
ปีมะแม, ปีกุน, ปีจอ
ติดตามให้กำลังใจ...
https://www.youtube.com/channel/UC0c52C4rw99R_F4IrhmzWxw
ขอบคุณท่านผู้ที่ติดตามรายการและให้กำลังใจทีมงาน
มีเรื่องใดเสนอแนะหรือให้ปรับปรุงแสดงความคิดใต้คลิปครับ