Nhạc Khmer 2018 | Nhạc Khmer Tâm Trạng Buồn Hay | Preab Sowath And Khem 2017

Nhạc Khmer 2018 | Nhạc Khmer Tâm Trạng Buốn | Preab Sowath And Khem 2017

បទទី១៖ ស្នែហាម្ចាស់រទេសក្របី
ច្រៀងដោយ៖ ព្រាបសុវត្តិ
បទទី២៖ ជីវិតអ្នកក្រ
ច្រៀងដោយ៖ ខេម