ไพ่ยิบชีและความหมาย

ไพ่ยิบชีมีทั้งหมด78ใบ มีชุดใหญ่และชุดรอง ชุดใหญ่มี22ใบ ชุดรองมี56ใบ แบ่งเป็นชุด4ชุด ไพ่เหรียญ ไม้เท้า รูปถ้วย และดาบ