ทางเสียใจ - เชษฐ์ สายศิลป์ Cheth Saisin

ทางเสียใจ - เชษฐ์ สายศิลป์ Cheth Saisin
คำร้อง/ทำนอง สนาน แกล้มกล้า
เรียบเรียง/ดนตรี อ.ต้อม สนาน แกล้มกล้า
จ้างไปร้องให้ฟังได้ที่ 090-9982878 , 089-8890662