មិត្តខ្ញុំរង់ចាំអព្ភូតហេតុស្នេហ៍ - ឆន សុវណ្ណរាជ khmer new song 2017

សួស្ដី ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ជាទីមេត្រី
នេះជាChanellរបស់ខ្ញុំបាទដែលមាន
ឈ្មោះថា Saby Music
ខ្ញុំនឹងធ្វើការ uploadsបទចំរឿងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
បើសិនជាកាuploadបទចំរៀងរបស់ខ្ញុំមានក្លែង
ណាមួយមិនសមរំ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន អាចComment
នៅក្រោមយេវីឌីអូរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការកែសម្រួល
សូមអគុណ!