ทอดแค็บหมูเองแบบง่ายๆสไตร์ Mr. Thap

วิธีทำแค็บหมูกินเองง่ายๆอร่อยด้วยนำมาเจียว
ให้น้ำมันออกให้หมด แล้วแช่น้ำมันมีทอดไว้หนึ่ง
คือแล้วนำมาทอดซ้ำอีกรอบ จะได้แค็บหมูที่พอง
กรอบอร่อยง่ายๆสไตร์ Mr. Thap ออปรุงรสตาม
ชอบนะครับหวานมันเค็มจัดไป