ถ่ายทอดสด พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 14 พฤษภาคม 2561

ติดตามthaitv6 ทาง FaceBook : goo.gl/bFQW8X
พระยาแรกนา เสี่ยงผ้านุ่ง6คืบ ทำนายว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี ที่ดอนเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่

พระโคเสี่ยงทายพระกระยาหารปีนี้
เหล้า ทำนายว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับ ต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง
น้ำ ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์
หญ้า ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์