ພ້ອມເລີກງານແຕ່ງ ມະລິ ເອັງເຈີ/พ้อมเลีกงานแต่ง มะลิ เอังเจอ/Phorm lerk ngarn taeng

ເພງ:ພ້ອມເລີກງານແຕ່ງ
ຮ້ອງ:ມະລິ ເອັງເຈີ
ແຕ່ງ:ບຸນມາ ບີເອັມ
ສັງກັດ:Tkຊາວລາວ