ที่เดินทั่วเมรุไม่ได้ดีดแต่ลุงเดินทวงค่าพวงหรีด

งานฌาปนกิจศพแม่เปรี่ยม จิตคง
ณ เมรุวัดยางบ่อภิรมย์