Estonia เมืองมนต์ขลังดั่งเทพนิยาย Ep1. บรรยากาศการเดินทางภายในเรือสำราญ Megastar

Estonia เมืองมนต์ขลังดั่งเทพนิยาย เชิญมาสัมผัสเมืองเก่าแก่ที่สุดในยุโรปเหนือ ล้วนแล้วแต่มีปราสาทราชวังอันเก่าแก่ที่น่ามาท่องเที่ยวและควรค่าแก่การศึกษา