20180201 ทำน้อยสำเร็จง่าย : หลับง่ายสบายดี

หลับง่ายสบายดี เสียงบรรยายของ อ.ดร.ธรรวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ จากห้องไลน์ทำน้อยสำเร็จมาก

#หลับง่ายสบายดี

1. นอนในท่าที่สบาย
2” ผ่อนคลายความคิด ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วน ผ่อนคลายความรู้สึกในใจทั้งหมด

3. ลองเปิดไฟล์เสียงในยูทูปบุญบำบัด แผ่เมตตาตามแนวทางของกลุ่มบุญบำบัด หรือบทเจริญพรหมวิหาร
Line Official บุญบำบัด: @yao1622l
Fanpage : พลังจิตวิญญาณกุญแจสู่ทางออก https://goo.gl/73RkwJ
Fanpage: บุญบำบัด: นักสร้างแรงบันดาลบุญ http://goo.gl/nq1Aw8
Facebook: อ.ดร.ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ http://goo.gl/cn0iYf
Facebook Group: กลุ่มบุญบำบัด นักสร้างแรงบันดาลบุญ http://goo.gl/4ku2h9

#หลับง่าย # ทำน้อยสำเร็จมาก #บุญบำบัด