គ្មានអ្នកណាល្អជាងប្រពន្ធខ្ញុំ - ខេមរៈ សិរីមន្ត [OFFICIAL MV]

សុំទោសប្រពន្ធ សុំទោសដែលប្ដីម្នាក់នេះ គិតតែការងារ មិនយល់ចិត្តអូន មិនបានផ្ដល់សុភមង្គល់ដល់អូន និងកូន ធ្វើឲ្យអូនយល់ច្រឡំ!