កុំភ្លេចបណ្ដាំ / Komphleich Bândam, ស៊ីន ស៊ីសាមុត | oldies songs

បទៈ កុំភ្លេចបណ្ដាំ
ច្រៀងដោយៈ ស៊ីន ស៊ីសាមុត
បទភ្លេងបរទេស
ទំនុកច្រៀងៈ ស៊ីន ស៊ីសាមុត
----------------------------------------------------------------------------------------
My Channel Uploaded Music Original with Highest Quality Audio.
Please Subscribe / Like / Share our Channel or Videos. Thanks!
Visit us on FACEBOOK Via link below, Thanks!
Facebook: https://www.facebook.com/ETULA
Blog: https://oldiessog.blogspot.com/
----------------------------------------------------------------------------------------
ស៊ីន ស៊ីសាមុត,
Sinn Sisamouth,
រស់ សេរីសុទ្ធា,
Ros Sereysothea,
ប៉ែន រ៉ន,
Pen Ran,
ហួយ មាស,
Huoy Meas,
ប៉ែន រ៉ម,
Pen Ram,
អ៊ឹម សុងស៊ឺម,
Im Song Seum,
អ៊ឹង ណារី,
Eng Nary,
អ៊ិន យ៉េង,
In Yeng,
ថេត សម្បត្តិ,
Thet Sombath,
ជា សាវឿន,
Chea Savoeurn,
Chea Savoeun
វ័រ សារុន,
Vor Saron,
Vor Sarun,
តូច តេង,​
Toch Teng,
Tuch Teng,
ឌុច គឹមហាក់,
Duch Kim Hak,
Duch Kimhak,
មាស សាម៉ន,
Mea Samorn
Meas Saman
សូ សាវឿន,
So Savoeurn,
So Savoeun,
Su Savoeurn,
មាស ហុកសេង,
Meas Hok Seng,
មាស ម៉េងហ៊ាង,
Meas Meng Heang,
ពៅ វណ្ណារី,
Pov Vannary,
មរតកចម្រៀងខ្មែរ,
Khmer oldies songs,
មរតកចម្រៀង,
oldies songs,
ចម្រៀងខ្មែរ,
ម៉ុល កាម៉ាច,
Mol Kamach,
ឃៀម សោភ័ណ្ឌ,
Kheam Sopean
ព្រហ្ម យឹតថូ,
Prom Yitho,
ចំរៀងពីដើម,
Khmer Music,