20180315 สวยอย่างไรง่าย ๆ

สวยอย่างไรง่าย ๆ เสียงบรรยายของ อ.ดร.ธรรวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ จากห้องไลน์ทำน้อยสำเร็จมากLine Official บุญบำบัด: @yao1622l
Fanpage : พลังจิตวิญญาณกุญแจสู่ทางออก https://goo.gl/73RkwJ
Fanpage: บุญบำบัด: นักสร้างแรงบันดาลบุญ http://goo.gl/nq1Aw8
Facebook: อ.ดร.ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ http://goo.gl/cn0iYf
Facebook Group: กลุ่มบุญบำบัด นักสร้างแรงบันดาลบุญ http://goo.gl/4ku2h9

#สวย #เมตตาทีม #บุญบำบัด