แข่งกีฬาเปตอง..กับทีมงาน..อีสานคักโพด..ทั้งม่วน ทั้งอิ่มสนุกกันไป

ออกแข่งกีฬาเปตอง..กับทีมงานอีสานคักโพด. วันหยุดที่สนามกีฬาเปตอง คลอง5 อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี