ຜູ້ສາວຂາແດ່ນ ນາງຟ້າຊາລອນ, ผู้สาวขาแด๋น นางฟ้าชาลอน Phou Sao Kha Dance

ພ.ຜູ້ສາວຂາແດ່ນ
ຮ້ອງໂດຍ: ນາງຟ້າຊາລອນ
ແຕ່ງໂດຍ:ມ໊ອດວິໄລ ຄົນໄກຖິ່ນ
ສັງກັດ: ທີເຄ ຊາວລາວ