พลอยสิริพาไปตะลุยงานวิ่ง6ขาหมาพาวิ่ง

รายการ Sport Active ออกอากาศทางMcoT Family14 ทุกวันอาทิตย์เวลา
18.30-19.00 พาไปพบกับงานวิ่งน่ารักๆที่นักวิ่งจะได้พาน้องหมาออกวิ่งพร้อมกัน พร้อมทั้งบทสัมภาษณ์จากโตโน่ แม่โบว์ และน้องมะลิ โดยพิธีกรสุดActive พลอยสิริ