เผด็จการคืออะไร? : เปิดไฟส่องกะลา เอ๊ย! ปัญญา!

เปิดไฟส่องกะลา เอ๊ย! ปัญญา! SpokeDark : รายการเฉพาะกิจให้ความรู้ทั่วๆ ไป ในวิชาสังคมระดับเด็กน้อยเกี่ยวกับระบอบการปกครองที่มีอยู่ในโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็น 3 ระบอบหลักๆ นั้นก็คือประชาธิปไตย ,เผด็จการ ,และคอมมิวนิสต์ โดยตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของระบอบเผด็จการ จะมาชวนคิดว่าเพราะอะไรหลายประเทศบนโลกเลือกจะปกครองด้วยระบอบที่ดูชั่วร้ายแบบนี้ แล้วเผด็จการแตกต่างกับผู้ร้ายอย่างไร พวกเขาต้องอ้างสิ่งใดถึงจะได้มาซึ่งอำนาจ และเผด็จการจะอยู่ต่อไปได้เพราะว่าอะไร เผด็จการรัฐสภาคืออะไร? ทั้งหมดนี้ใน“เผด็จการคืออะไร? : เปิดไฟส่องกะลา เอ๊ย! ปัญญา!”

#เจาะข่าวตื้น #SpokeDarkTV Shallow News in Depth