ผม...ก็อยากมีวันแม่ : กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (English Subtitle)

”วันแม่” สำหรับคนไม่มีแม่ คุณคิดว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไร ...ครั้งแรกที่วันแม่ปีนี้ คนที่ไม่มีแม่ก็มีสิทธิ์มีวันแม่ได้

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ อยากให้ทุกคนที่ไม่มีแม่ ได้ระลึกถึงบุญคุณ และกลับไปหาผู้ที่อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูคุณมา แม้ว่าเขาจะไม่ใช่แม่..ผู้ให้กำเนิดของคุณ เพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนผู้มีพระคุณที่ทำหน้าที่เปรียบเหมือนแม่

...และนี่ก็คงคือความหมายที่ยิ่งใหญ่ของคำว่า “แม่”

www.facebook.com/KRUNGSRI.First.Choice
www.firstchoice.co.th