งานแถลงข่าวการจัดงาน 1 ทศวรรษ อัตลักษณ์แห่งสยาม

เก่ง ธชย ร่วมแสดงโชว์ชุดพิเศษ ในงานแถลงข่าวการจัดงาน 1 ทศวรรษ อัตลักษณ์แห่งสยาม ที่จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ ภายใต้แนวคิด หัตถศิลป์ล้ำค่า เก็บรักษาให้ลูกหลาน The Artisnal Collectibles เพื่อรวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม หัตถศิลป์ ล้ำค่า ไว้ที่นี้