ຫລ້າຄຳແພງ ຈີ່ມມີ້ ວິໄລວົງ, หล้าคำแพง จี่มมี้ Lar khum pheng Jimmy

ພ.ຫລ້າຄຳແພງ
ຮ້ອງໂດຍ:ຈີ່ມມີ້ ວິໄລວົງ
ແຕ່ງໂດຍ: ຈີ່ມມີ້ ວິໄລວົງ
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ອາຈານ ບູນຖົມ ພັນທະມາລີ
ສະຫນັບສະຫນູນດູແລໂດຍ: ທີເຄ ຊາວລາວ