បទថ្មី, គ្មានពាក្យថានឹក,នាង ប្រាក់សុគន្ធ, Neang praksokun original song

ពុក ម៉ែ បង ប្អូនអាចជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតាមរយ:
Paygo ID 175881
សួស្ដី ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ជាទីមេត្រី
នេះជាChanellរបស់ខ្ញុំបាទដែលមាន
ឈ្មោះថា Saby Music
ខ្ញុំនឹងធ្វើការ uploadsបទចំរឿងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
បើសិនជាកាuploadបទចំរៀងរបស់ខ្ញុំមានក្លែង
ណាមួយមិនសមរំ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន អាចComment
នៅក្រោមយេវីឌីអូរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការកែសម្រួល
សូមអគុណ!