ស្តាយភូមិកំណើត កែវ សារ៉ាត់ ភ្លេងសុទ្ធ - Sday Phum Kom Nert Keo Sarath - DomPic Karaoke

ស្តាយភូមិកំណើត កែវ សារ៉ាត់ ភ្លេងសុទ្ធ - Sday Phum Kom Nert Keo Sarath - DomPic Karaoke

Thank you very much for watching.
Please SUBSCRIBE, COMMENT, LIKE, and SHARE this video to all Khmers and the world.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5lBH5Q2up9C29UuPUt6ALA
Google Plus: https://plus.google.com/b/100621470723789624813/100621470723789624813

Lyrics:

I.ស្តាយភូមិកំណើតស្តាយអនុស្សា ស្តាយញាតិការធ្លាប់រស់សុខសាន្តអើយ ស្តាយតូរ្យតន្រ្តី ដ៏សែនមនោរម្យ ខ្លួនខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយ ឆ្ងាយដាច់អាល័យ។

II. ស្តាយអ្នកចំរៀងដែលបង់បាត់ ស៊ីន ស៊ីសាមុត រស់ សេរីសុទ្ធាអើយ ប៉ែន រ៉ន សុះ ម៉ាត់ អ៊ិន យ៉េង អ៊ឹងណារី ក្លាយជាធូលីលាចាកលោកា។

R. ខ្ញុំព្រាត់អើយតែកាយ តែចិត្តចាំនៅ ស្អប់រឿងអាស្រូវនៅក្នុងលោកា ខ្ញុំព្រាត់ម៉ែឪ ព្រាត់គូសង្សារ អួលណែនឱរ៉ា សោកាគ្មានល្ហែ។

III. អស់ឱឥន្ទព្រហ្មដែលមានជេស្តា អស់លោកអ្នកតា ទិសទាំងប្រាំបីអើយ សូមជួយដោះទុក្ខ យើងខ្ញុំទាំងឡាយ ជាតិមុខជាតិក្រោយសូមកុំឲ្យយល់៕
( ភ្លេងរួចច្រៀង R និង III )

More Videos:

អកបឹងកន្សែង ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Ork Beng Kon Seng Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=s9emVqCZaaY

ជីវិតអ្នករត់ទូកដរ ឡេង ប៊ុនណាត ភ្លេងសុទ្ធ - Chivit Neak Rot Touk Dor Leng Bunnath - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=kLPlwKdE590

ដងស្ទឹងពោធិសាត់ ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Dong Steng Por Sat Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=lEO6980H_G4

បុប្ផាឈៀងម៉ៃ ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Bopha Chiang Mai Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=0zb6t65JkWE

ផាត់ជាយបណ្តូលចិត្ត ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Phat Cheay Bondol Chet Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=PR8aQiXQFpg

ស្ទឹងសែនប៉ារីស ចម្រៀងពីដើម ភ្លេងសុទ្ធ - Steung Sen Paris Pleng Sot - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=Kh3t29fPw4E

ពីរម៉ាត់យ៉ាងខ្លី ហួរ ឡាវី ភ្លេងសុទ្ធ - Pi Mat Yang Kley Hour Lavy - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=rHhFyCR2YAU

នឹកឃើញទាំងអស់ ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Nek Khernh Tang Ors Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=sOVM_WRZZes

អាណែតមាសបង ហួរ ឡាវី ភ្លេងសុទ្ធ - A Net Meas Bong Hour Lavy - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=FYvle3WGow0

រយពាន់សារភាព ស៊ីន ស៊ីសាមុត ភ្លេងសុទ្ធ - Roy Pon Sarapheap Sin Sisamuth - DomPic Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=Eujv1Z3MjtQ