”โอกาส Opportunity” [Official HD] ไทยประกันชีวิต ThaiLife Insurance

คุณคิดว่าโอกาส... มาจากไหน?
How do you think opportunities arise?

ไทยประกันชีวิตได้ปรับปรุงภาพยนตร์โฆษณา ”โอกาส (Opportunity)”
โดยมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมองเห็นและสร้างโอกาสให้กับตัวเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตมีคุณค่าเสมอ
ดูแล้วอย่าลืมส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้คนที่คุณรัก