ครูสลา คุมร้อง ต่าย อรทัย ในเพลง นิลันดอน

12 พ.ย. นี้ ได้ฟันพร้อมกัน #นิลันดอน
--------------------------------------------------------------------
☺ ช่องทางการติดตาม ต่าย อรทัย
Youtube : https://www.youtube.com/user/Taiorathai
Facebook : https://www.facebook.com/Taiorathai27
Instagram : https://www.instagram.com/tai_orathai27