อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร - Cover Night Live ”Friend Zone” Room39 x The Toys [ Official ]

#CoverNightLive #FriendZone
ROOM39 x TheTOYS #เติมเต็มเพลงด้วยคำว่าเพื่อน
#GreenWave1065 #เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี

Website : http://greenwave.fm/home
Facebook : https://www.facebook.com/GreenwaveOff...
Instagram : https://www.instagram.com/greenwave1065/