เพลงสากลเก่าๆกับอดีตเก่าๆ ที่ยังอยู่ในความทรงจำ

Free Me
Go
Howzat
Lightning Bar Blues
Last Train to London
Call Me Round
Right Down the Line
YMCA
That's The Way I Like It
Sunshine Day
Papa
One Way Or Another
Needles and Pins
My Sharona
Sha La La La
One Last Kiss