สุดทาง - เอ็ดดี้ คิม [Official Lyric video]

เนื้อเพลง สุดทาง – เอ็ดดี้ คิม
นานเท่าไรที่เราได้เจอกันและได้รักกัน จนถึงวันนี้เธอได้บอกสองเราให้แยกทาง
เธอก็รู้ฉันเสียใจเท่าไร
ในวันนี้ที่เธอบอกกับฉันให้เราเลิกกัน เหตุผลวันนี้เธอได้บอกสองเราไม่เข้ากัน
ฉันก็รู้เธอเสียใจเท่าไร
ยิ่งฝืนทนไปวันนี้ยิ่งทำให้เราต้องปวดใจ อยากให้ฉันลืมเธอแล้วทิ้งวันวานหาคนใหม่
จะทำยังไงให้เธอไม่ไป จะปรับตัวยังไงให้เธอไม่ไป ทุกอย่าง จะทำเพื่อเธอ.....
สุดทางแล้ว ใช่ไหมเธอ.... หัวใจ ยังรักเธอ.... มีทางไหน ให้สองเราไม่เลิกกัน
โฮ........ อย่าไปได้ไหม
สิ่งที่ฉันและเธอเก็บมันไว้ไม่เคยพูดกัน จนถึงวันนี้ที่ต้องจบรักเราเดินแยกทาง
เราต่่างรู้มีทิฐิเท่าไร จนวันนี้ที่เธอบอกกับฉันให้เราเลิกกัน
เหตุผลวันนี้เธอได้บอกสองเราไม่เข้ากัน
ฉันก็รู้เธอเสียใจเท่าไร
ยิ่งฝืนทนไปวันนี้ยิ่งทำให้เราต้องปวดใจ อยากให้ฉันลืมเธอแล้วทิ้งวันวานหาคนใหม่
จะทำยังไงให้เธอไม่ไป จะปรับตัวยังไงให้เธอไม่ไป ทุกอย่าง จะทำเพื่อเธอ.....
สุดทางแล้ว ใช่ไหมเธอ.... หัวใจ ยังรักเธอ.... มีทางไหน ให้สองเราไม่เลิกกัน
โฮ........ อย่าไปได้ไหม
Can you see my heart beating I can't breath without you........
To stop beating my heart is easier than to stop loving you
(ซ้ำ Hook 2 รอบ )

สุดทาง – เอ็ดดี้ คิม
นานเท่าไรที่เราได้เจอกันและได้รักกัน จนถึงวันนี้เธอได้บอกสองเราให้แยกทาง
เธอก็รู้ฉันเสียใจเท่าไร
ในวันนี้ที่เธอบอกกับฉันให้เราเลิกกัน เหตุผลวันนี้เธอได้บอกสองเราไม่เข้ากัน
ฉันก็รู้เธอเสียใจเท่าไร
ยิ่งฝืนทนไปวันนี้ยิ่งทำให้เราต้องปวดใจ อยากให้ฉันลืมเธอแล้วทิ้งวันวานหาคนใหม่
จะทำยังไงให้เธอไม่ไป จะปรับตัวยังไงให้เธอไม่ไป ทุกอย่าง จะทำเพื่อเธอ.....
สุดทางแล้ว ใช่ไหมเธอ.... หัวใจ ยังรักเธอ.... มีทางไหน ให้สองเราไม่เลิกกัน
โฮ........ อย่าไปได้ไหม
สิ่งที่ฉันและเธอเก็บมันไว้ไม่เคยพูดกัน จนถึงวันนี้ที่ต้องจบรักเราเดินแยกทาง
เราต่่างรู้มีทิฐิเท่าไร จนวันนี้ที่เธอบอกกับฉันให้เราเลิกกัน
เหตุผลวันนี้เธอได้บอกสองเราไม่เข้ากัน
ฉันก็รู้เธอเสียใจเท่าไร
ยิ่งฝืนทนไปวันนี้ยิ่งทำให้เราต้องปวดใจ อยากให้ฉันลืมเธอแล้วทิ้งวันวานหาคนใหม่
จะทำยังไงให้เธอไม่ไป จะปรับตัวยังไงให้เธอไม่ไป ทุกอย่าง จะทำเพื่อเธอ.....
สุดทางแล้ว ใช่ไหมเธอ.... หัวใจ ยังรักเธอ.... มีทางไหน ให้สองเราไม่เลิกกัน
โฮ........ อย่าไปได้ไหม
Can you see my heart beating I can't breath without you........
To stop beating my heart is easier than to stop loving you
(ซ้ำ Hook 2 รอบ )
สุดทาง – เอ็ดดี้ คิม
นานเท่าไรที่เราได้เจอกันและได้รักกัน จนถึงวันนี้เธอได้บอกสองเราให้แยกทาง
เธอก็รู้ฉันเสียใจเท่าไร
ในวันนี้ที่เธอบอกกับฉันให้เราเลิกกัน เหตุผลวันนี้เธอได้บอกสองเราไม่เข้ากัน
ฉันก็รู้เธอเสียใจเท่าไร
ยิ่งฝืนทนไปวันนี้ยิ่งทำให้เราต้องปวดใจ อยากให้ฉันลืมเธอแล้วทิ้งวันวานหาคนใหม่
จะทำยังไงให้เธอไม่ไป จะปรับตัวยังไงให้เธอไม่ไป ทุกอย่าง จะทำเพื่อเธอ.....
สุดทางแล้ว ใช่ไหมเธอ.... หัวใจ ยังรักเธอ.... มีทางไหน ให้สองเราไม่เลิกกัน
โฮ........ อย่าไปได้ไหม
สิ่งที่ฉันและเธอเก็บมันไว้ไม่เคยพูดกัน จนถึงวันนี้ที่ต้องจบรักเราเดินแยกทาง
เราต่่างรู้มีทิฐิเท่าไร จนวันนี้ที่เธอบอกกับฉันให้เราเลิกกัน
เหตุผลวันนี้เธอได้บอกสองเราไม่เข้ากัน
ฉันก็รู้เธอเสียใจเท่าไร
ยิ่งฝืนทนไปวันนี้ยิ่งทำให้เราต้องปวดใจ อยากให้ฉันลืมเธอแล้วทิ้งวันวานหาคนใหม่
จะทำยังไงให้เธอไม่ไป จะปรับตัวยังไงให้เธอไม่ไป ทุกอย่าง จะทำเพื่อเธอ.....
สุดทางแล้ว ใช่ไหมเธอ.... หัวใจ ยังรักเธอ.... มีทางไหน ให้สองเราไม่เลิกกัน
โฮ........ อย่าไปได้ไหม
Can you see my heart beating I can't breath without you........
To stop beating my heart is easier than to stop loving you
(ซ้ำ Hook 2 รอบ )
เพลง : สุดทาง - เอ็ดดี้ คิม
ศิลปิน : เอ็ดดี้ คิม
ทำนอง : เอ็ดดี้ คิม
คำร้อง : เอ็ดดี้ คิม
Producer : เอ็ดดี้ คิม
Mixed&Mastered : เอ็ดดี้ คิม

ติดต่อจ้างงานวง/งานโชว์/งานevent
ติดต่อ 0 2101 4239 / 08 8004 7105

ผลิดโดย

EDDY KIM ENTERTAINMENT CO.,LTD.
https://www.facebook.com/EDDYKIMOFFIC...
TEL : 0 2101 4239