បទថ្មីខេមរះ សរីមន្ត, Sereymon Collection 2017, khemerak sereymon new song, KHMER SONG COLLECTION

KHMER SONG COLLECTION សូមស្វាគមន៍
១.ទ្រាំៗទៅធ្វើម៉េចយើងស្រឡាញ់គេ
២.ដើរចេញដើម្បីសេរីភាពអូន
៣.អស់សិទ្ធិថែតែនៅបារម្ភ
៤.អនុស្សាវរីយ៍វិទ្យាល័យអូដា
៥.អូនសុខលើគំនរទុកបង
៦.ខូចចិត្តត្បិតព្រាត់អូន
៧.ប្តីអាវ៉ាសែ
៨.កំពុងធំជំរុំចិត្ត
៩.បាត់ដំបងបណ្តូលចិត្ត
សូមចុច SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានបទល្បីៗពីរោះៗ។ សូមអរគុណ !!!

Subscribe Channel : https://www.youtube.com/channel/UCtBNocPhLyTsLx5XZ1c6wog?sub_confirmation=1

Facebook Page : https://web.facebook.com/KSongcollections/

Google+ : https://plus.google.com/u/0/117258077177217672073