បងត្រឹមអ្នកឃ្វាលក្របី ច្រៀងដោយ នាយ ចេន ពិរោះណាស់ khmer new song 2017

បងត្រឹមអ្នកឃ្វាលក្របី ច្រៀងដោយ នាយ ចេន ពិរោះណាស់ កំសត់ណាស់ khmer new song 2017
សូមជួយគាំទ្រ នឹង ចុច Subscribe Chhannel ខ្ញុំបាទផង ហើយបើមានខុសឆ្គងត្រង់កន្លែនណាមួយនោះសូមអស់លោក ឯកឧត្ដម លោក ឧកញ្ញា លោក ជំទាវ នឹង អស់លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា នឹង ប្រិយ៏មិត្តទាំងអស់មេត្តាខន្តី អភយ័ទោសដល់ Chhannel ខ្ញុំបាទផង