คิดดีก็ใจเย็น คิดไม่เป็นจะเย็นสบาย :: หลวงพ่อปราโมทย์ 15 เม.ย. 2562 (ไฟล์ 620415A ซีดี 81)

เราจะเห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริง
คือมีปัญญาขึ้นมาได้
อันแรก ระวังความคิด
เวลาคิด อย่าคิดไปในทางราคะ โทสะ โมหะ
มันลากไปคิด พยายามรู้เท่าทันใจของตัวเองไว้
เวลาเราคิด เราจะมีอคติเสมอ
ปุถุชน มันอดที่จะมีอคติไม่ได้
ลำเอียงเพราะรัก ลำเอียงเพราะเกลียด
ลำเอียงเพราะกลัว ลำเอียงเพราะโง่
ลำเอียงเพราะหลง
มันจะมีอคติอยู่ในใจเราเรื่อยๆ
เราคอยระวังใจของเรา
เวลามันคิดอะไร ตรึกตรองให้รอบคอบ
อย่าคิดด้วยอำนาจของ ราคะ โทสะ โมหะ

การฝึกตัวเอง เริ่มมาตั้งแต่การระมัดระวัง การคิด
หลวงพ่อเกษม เป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อ
ท่านเคยสอนหลวงพ่อว่า “คิดดีก็ใจเย็น คิดไม่เป็นจะเย็นสบาย”
ตรงนี้มีธรรมมะอยู่ 2 ระดับ
คิดดีก็ใจเย็น เป็นฝ่ายโลกียะ
เวลาคิดดี ก็คิดไปในทางออกจากกาม
ไม่หมกมุ่นกับรูปเสียงสัมผัสมากนัก
คิดไปในทางไม่พยาบาทเบียดเบียน มีความเมตตา
คิดไปในทางที่ประกอบด้วยสติปัญญา ไม่หลง
ถ้าคิดอย่างนี้ใจเราร่มเย็น
อีกประโยค ของท่านคือ คิดไม่เป็นจะเย็นสบาย
ไม่คิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา
คิดอย่างไร คิดที่ประกอบด้วยปัญญา
มีปัญญา มีสัญญาหมายรู้ถึงความเป็นไตรลักษณ์ มีสติปัญญากำกับอยู่
ในการคิดเย็นสบายของท่าน
หมายถึงการดับรอบดับสนิท คือสภาวะของพระนิพพาน

-- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
15 เมษายน 2562 ไฟล์ 620415A ซีดีแผ่นที่ 81
ติดตามข่าวสาร อ่านพระธรรมคำสอน และดาวน์โหลดไฟล์เสียง
เว็บไซต์ทางการ: https://dhamma.com
https://fb.com/dhammateachings
https://instagram.com/dhammadotcom
http://line.me/ti/p/~@dhammadotcom

ปฏิทินแสดงธรรม
https://www.dhamma.com/calendar/

แผนที่เดินทางไปวัด
https://goo.gl/maps/Abb5nS95um62