ไหว้พระขอพร วัดสลักเพชร เกาะช้าง

เป็นวัดที่ผู้คนนับถือ และเชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเก่าแก่ในเกาะช้าง โดยตั้งขึ้นตั้งแต่สมัย รัชกาลที่5