20180410 เข้ามหาวิทยาลัยเลือกสาขาเรียนให้ถูกต้องง่าย ๆ

#เข้ามหาวิทยาลัยเลือกสาขาให้ถูกต้องง่าย ๆ เสียงบรรยายอ.ดร.ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ จากห้องไลน์ทำน้อยสำเร็จมาก

1. ดูอาชีพในโลกปัจจุบัน
2. เข้าสมาธิน้อมดูอนาคต
3. หากไม่เห็น ใช้ความรู้สึกจาก
ส่วนลึกของใจ ด้วยการถามคำถามว่า อะไรที่เป็นตัวเรามากที่สุด ทำแล้วมีความสุข
4. หากไม่มีความรู้สึกจากใจ ก็ให้ดูว่าครอบครัว หรือสังคม ตอนนี้มีอะไรให้ทำ ก็ทำหรือเรียนไก่อน

Line Official บุญบำบัด: @yao1622l
Fagepage เมตตาทีม : https://goo.gl/pSN7Ak
Fanpage : พลังจิตวิญญาณกุญแจสู่ทางออก https://goo.gl/73RkwJ
Fanpage: บุญบำบัด: นักสร้างแรงบันดาลบุญ http://goo.gl/nq1Aw8
Facebook: อ.ดร.ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ http://goo.gl/cn0iYf
Facebook Group: กลุ่มบุญบำบัด นักสร้างแรงบันดาลบุญ http://goo.gl/4ku2h9

#มหาวิทยาลัย #เมตตาทีม #บุญบำบัด