ฐานฟิวส์คอนโทรลแบบมีไฟโชว์

ฐานฟิวส์คอนโทรลแบบมีไฟโชว์

ฐานฟิวส์คอนโทรลแบบมีไฟโชว์ ทำหน้าที่โชว์สภาวะว่าฟิวส์คอนโทรลขาดหรือไม่ขาด ถ้าหากเกิดการลัดวงจรของอุปกรณ์ในตู้คอนโทรลขึ้น จะมีไฟสีแดงติดโชว์ที่ด้านหน้าของฐานฟิวส์ระบบตู้คอนโทรลจะไม่สามารถสั่งการทำงานได้ เพราะฟิวส์ได้ทำการตัดไฟเลี้ยงออกจากวงจรคอนโทรลแล้ว ดังนั้นไฟที่ติดโชว์แดงๆที่ฐานฟิวส์จึงสามารถช่วยในการตรวจสอบได้ง่าย กรณีตู้คอนโทรลไม่มีไฟเข้าหรือสั่งทำงานไม่ได้นั้นเอง