នោះ! លោក ខឹម វាសនា បាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគេយកដីថា សមគេជាន់ក្បាលណាស់ មិនព្រមងើប ឲ្យវា........

**យល់ដឹងបន្ថែម អំពី គោលគំនិត និងទស្សនៈរបស់ LDP ៖
https://youtu.be/aiWN-E7SGo8 លោក ខឹម វាសនា ថាខ្មាសគេណាស់ ដែលមាននាយករដ្ឋមន្រ្ដីតែម្នាក់កាន់ការងារប្រទេសជាតិ ជាង ៣០ ឆ្នាំ

https://youtu.be/5IgSITPXF0U លោក តាន់ ហ្សង់-ហ្រ្វង់ស័រ និងលោក ខឹម វាសនា ពូជសាសន៍ខ្មែរអាចនឹងរលាយផុតពូជ នៅថ្ងៃអនាគត

https://youtu.be/jxfEQ3h0GCQ ប្រទេសកម្ពុជាមានតំបន់ GI ជាតំបន់ដាំម្រេចឆ្ងាញ់ជាងគេលើពិភពលោក នេះតាមប្រសាសន៍។

https://youtu.be/pltD_6tE4us សិទ្ធិអំណាច មិនមែនមានថ្ងៃបោះឆ្នោតទេ

https://youtu.be/xX-bqJeamCQ ទស្សនៈ LDP ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែន

---------------------------------------------------------------------------------------
***ទាក់ទង់ខ្ញុំតាមរយះ៖
១. FB page: https://web.facebook.com/kchh.ldp
ឆានែល LDP K-CHHNANG បង្កើតក្នុងគោលបំណង ចែករំលែកចំនេះដឹង មេរៀនជីវិត គោលនយោបាយ ចំនេះដឹងទូទៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។